Pytania i odpowiedzi dotyczące dobierania przeciwników

title_pl_PL
 

Naszym głównym priorytetem jest umożliwienie graczom ze społeczności SMITE branie udziału w dobrze dobranych meczach. Chcemy przedstawić wam podstawy działania systemu dobierania oraz różnice w funkcjonowaniu systemu podczas meczów ligowych.

Czym jest system dobierania przeciwników?

System dobierania przeciwników to ogólne określenie metody wybierania graczy, którzy zmierzą się podczas meczu. System dobierania graczy ma za zadanie dać obu stronom równe szanse na wygranie meczu. W tym celu system wybiera do udziału w meczu graczy o podobnym poziomie umiejętności.

OGÓLNE PYTANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU DOBIERANIA


Jak działa system?

Używany przez nas system to zmodyfikowana wersja systemu TrueSkill. System śledzi osiągnięcia graczy i na ich podstawie przypisuje graczom rangę meczową oraz wariancję. Ranga meczowa (zwana też MMR od matchmaking rating) to ocena umiejętności gracza przez system. Natomiast wartość wariancji określa, w jakim stopniu system jest pewien swojej oceny umiejętności gracza, czyli przypisanej graczowi rangi meczowej. Podczas dobierania graczy wariancja jest wykorzystywana do określenia, w jakim stopniu ranga meczowa gracza powinna zmienić się na podstawie wyniku danego meczu, natomiast ranga meczowa służy jako główne narzędzie doboru graczy. W miarę zbierania danych na temat danego gracza wartość wariancji spada, potwierdzając trafność wyliczenia rangi meczowej.

Jaki mecz system uznaje za dobrze dobrany?

System w każdej sekundzie rozpatruje tysiące potencjalnych meczów, poszukując najlepiej dopasowanego meczu dla danego gracza. System poszukuje podobnych wartości rang meczowych, podobnego poziomu umiejętności oraz sprawdza, czy wartość najwyższej rangi meczowej nie odbiega za bardzo od wartości najniższej rangi meczowej.System jest zmuszony do ograniczania czasu oczekiwania graczy w kolejce. Faworyzowane jest też dobieranie do siebie zespołów składających się z 4 lub 5 osób. Jeśli wszystkie te wartości są do siebie zbliżone, system uznaje, że mecz jest dobrze dobrany, i przydziela wybranych graczy do meczu. Zdarza się jednak, że system nie może dopasować wszystkich parametrów i zatrzymuje graczy w kolejce na dłużej. Aby umożliwić graczom czekającym w kolejce wzięcie udziału w meczu, wraz z wydłużaniem się czasu oczekiwania kryteria dobierania do meczu  stają się coraz mniej restrykcyjne, aż do momentu, gdy zorganizowanie meczu dojdzie do skutku. Oto przykład dobrze dobranego meczu: rsz_matchmaking-table1Jeśli system uzna, że strony meczu nie mają równych szans, stara się to zrekompensować. Słabsza drużyna straci mniej punktów rangi meczowej oraz punktów trybutu (w lidze) w przypadku przegranej, a jeśli wygra, zyska ich więcej. Ta zasada działa również w drugą stronę: faworyci mają większą szanse na wygraną, więc w przypadku zwycięstwa  zdobędą mniej punktów, a za porażkę stracą ich więcej.

W jaki sposób poziom gracza jest uwzględniany przez system dobierania?

Poziom gracza jest uwzględniany we wszystkich zwykłych kolejkach meczowych. System zdecydowanie faworyzuje dobieranie graczy na tym samym poziomu, ale jeśli nie może znaleźć dopasowania w wyznaczonym przedziale czasu, zdarza się, że dobiera też graczy z innych poziomów.  Ponieważ system zdecydowanie faworyzuje dobieranie graczy o podobnej randze meczowej oraz poziomie umiejętności, znalezienie dopasowania, gdy niewiele osób poszukuje partnerów do gry, może być trudne. W takich sytuacjach, gdy gracze muszą dodatkowo czekać w kolejce, kryteria doboru stają się coraz mniej restrykcyjne.

W jaki sposób wielkość zespołu jest uwzględniana przez system dobierania?

Wielkość zespołu wpływa na system dobierania na kilka sposobów. Po pierwsze podczas dobierania zespołów obliczana jest ich wypadkowa ranga meczowa. Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o zasadę, według której działanie w ramach zespołu daje dodatkowy efekt synergii, a doświadczeni gracze dodatkowo ten efekt wzmacniają. Po drugie system jest zorientowany na dobieranie do meczów zespołów składających się z 4 lub 5 osób. Zespoły składające się z 2 lub 3 osób nie są ograniczone żadnymi restrykcjami.

Czy ranga meczowa i wariancja danego gracza różnią się w zależności od trybu gry?

Tak. Każdy tryb gry jest oceniany oddzielnie, ponieważ poszczególne tryby różnią się wykorzystywanym zestawem umiejętności.

Ostatnio gram dużo lepiej. Czy system to odnotuje i pozwoli mi piąć się w górę rankingu?

Tak. Wariancja jest zawsze na tyle wysoka, aby umożliwić istotne przesunięcie w klasyfikacji, jeśli gracz jest w stanie wejść na wyższy poziom gry.

Jakie dodatkowe zasady obowiązują wyjątkowo dobrych graczy?

Stworzyliśmy specjalne zasady, dzięki którym gracze z najwyższego przedziału zmagają się główne między sobą. System kładzie duży nacisk na łącznie graczy zajmujących szczyty rankingów miedzy sobą, ale nie zawsze jest to możliwe. Jeśli w wyznaczonym czasie nie uda się dobrać odpowiedniego przeciwnika, zasada ta jest odrzucana, ponieważ mogłaby bardzo wydłużyć czas oczekiwania w kolejce. Zasada ta obowiązuje zarówno podczas zwykłych meczów, jak i podczas spotkań ligowych.

OGÓLNE PYTANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU DOBIERANIA W LIDZE


Czym różni się system dobierania w lidze?

Różnice polegają na włączeniu rozgrywek kwalifikacyjnych, wprowadzeniu surowszych kryteriów doboru oraz uwzględnieniu stosunku stopnia do rangi meczowej. Poza tym system stosuje te same zasady, co podczas fazy dobierania graczy w zwykłych meczach.

W jaki sposób mój stopień wpływa na rangę meczową?

Podczas dobierania graczy, ich stopnie nie są uwzględniane przez system, brana jest pod uwagę wyłącznie ranga meczowa. Stopień gracza należy postrzegać jako wskaźnik jego rangi meczowej (np. Złoty III to ranga meczowa na poziomie 1200-1400 pkt.). W sytuacji gdy ranga meczowa gracza jest znacząco wyższa niż wskazywałby jego stopień, system staje się hojniejszy w przydzielaniu punktów stopnia i mniej rygorystycznie odejmuje je w przypadku przegranej, aż do momentu, gdy stopnień gracza będzie odpowiadać jego randze meczowej. Poniżej znajduje się zestawienie rang meczowych w zależności od stopnia:

Na czym polegają mecze kwalifikacyjne?

Gdy postanowisz dołączyć do ligi, musisz zacząć od rozegrania 10 meczów kwalifikacyjnych. Twoja początkowa ranga meczowa plasuje się na poziomie średniej rangi dla całego systemu, a wariancja jest ustawiona bardzo wysoko. Po rozegraniu 10 meczów system przyzna ci stopień.

Jak wysoki stopień mogę uzyskać po rozegraniu meczów kwalifikacyjnych?

Najwyższy stopień, jaki gracz może uzyskać po rozegraniu meczów kwalifikacyjnych, to Złoty I. (To jedna z najnowszych zmian, która zostanie wprowadzona w aktualizacji Xing Tian na PC. Użytkownicy XBOX odczują tę zmianę po wydaniu Xing Tian na konsolę).

W jakim celu rozgrywane są gry kwalifikacyjne?

Zadaniem meczów kwalifikacyjnych jest wstępne oszacowanie umiejętności gracza oraz jego początkowej pozycji w lidze. Po rozegraniu 10 meczów system umieści gracza w dolnej części przedziału umiejętności określonego na podstawie kwalifikacji, pozostawiając pole do rozwoju. Należy podkreślić, że po rozegraniu meczów kwalifikacyjnych wariancja wciąż będzie wysoka. Oznacza to, że jeśli podczas tych pierwszych kilku gier dopisało lub nie dopisało ci szczęście, nie utkniesz zbyt wysoko ani zbyt nisko w klasyfikacji. System będzie utrzymywał wysoką wariancję, dopóki nie zostanie ona potwierdzona większą liczą danych. W przypadku większości graczy wariancja maleje po rozegraniu około 40 meczów.

Czy są zasady, które obowiązują tylko w lidze?

Gracze ubiegający się o kwalifikację nigdy nie są dobierani z graczami  platynowymi, diamentowymi i z mistrzami. W przypadku ekstremalnych różnic rangi meczowej gracze nie zostaną dobrani do meczu niezależnie od długości okresu oczekiwania.


Dziękujemy za zapoznanie się z odpowiedziami na pytania dotyczące dobierania graczy przed meczem! Mamy nadzieję, że wyjaśniły one wszystkie wasze wątpliwości. Jeśli masz inne pytania związane z dobieraniem graczy, tweetnij @smitegame.